سیستم های اطفا حریق آبی

اطفا حریق آبی - راه حلی هوشمندانه

شبکه بارنده خودکار اطفای حریق (Fire Sprinkler System) یک سیستم بسیار کارآمد و قابل اعتماد است. هدف از نصب آن حفاظت از جان انسان‌ها، اموال، سازه بنا و جلوگیری از فروریزی آن است. موارد استفاده‌ی سیستم اطفای آبی اسپرینکلر بسیار گسترده است. در ساختمان‌هایی که توسط اسپرینکلر حفاظت شده و دارای طراحی و بازدید دوره‌ای استاندارد می‌باشند، بیش از ۹۹ درصد از آتش‌سوزی‌ها به تنهایی توسط اسپرینکلر کنترل می‌شود.

جالب است بدانید که بر اساس آمارهای منتشر شده ۳۷٪ از آتش‌سوزی‌ها با فعال شدن تنها یک اسپرینکلر، ۵۶٪ با فعال شدن کمتر از ۳ اسپرینکلر و ۸۳٪ از حریق‌ها با کمتر از 4 اسپرینکلر مهار شده‌اند؛ که این آمار نشان دهنده نقش بسیار مؤثر این المان ساده می‌باشد. نکته جالب‌تر این است که در کشوری همانند انگلستان تا کنون هیچ‌یک از ساختمان‌های مجهز به سیستم اطفا حریق اسپرینکلر دچار خسارت‌های سنگین و مرگ ناشی از حریق نشده‌اند!

انواع سیستم‌های اطفا آبی

اسپرینکلر و روش‌های فعال‌سازی آن

اسپرینکلر آتش (Fire Sprinkler) جزئی از سامانه پاششی اطفاء حریق است. این المان زمانی که اثری از آتش‌سوزی را تشخیص دهد -مانند وقتی که دما از میزان مشخصی فراتر رود- آب را در محل تخلیه نموده و مانع گسترش آتش می‌گردد.

اسپرینکلرها بر اساس نوع پاشش به پایین‌زن Pendent، بالازن Upright، دیواری Slidewall، توکار Recessed، مخفی Concealed تقسیم‌بندی می‌شوند. انتخاب نوع پاشش بر اساس شرایط فضای معماری، شرایط سامانه لوله‌کشی، نوع سقف و… صورت می‌گیرد.

سیستم‌های اجرایی اسپرینکلر به چهار نوع تقسیم می‌شوند:

  1. سیستم لوله تر Wet Pipe System
  2. سیستم لوله خشک Dry Pipe System
  3. سیستم پیش عملگرا Preaction System
  4. سیستم سیلابی Deluage System

دیگر اجزای سیستم اطفای حریق شامل: پمپ، مخزن ذخیره آب، شیرآلات، لوله و اتصالات می‌باشد.