تعمیر و نگهداری آتش نشانی

بازدید و سرویس دوره‌ای سیستم‌های آتش‌نشانی

دپارتمان تعمیر و نگهداری شرکت فردید ایمن شار به بازدیدهای دوره‌ای و رفع عیب سیستم‌های آتش‌نشانی موجود در ساختمان‌هایی با کاربری‌های مختلف می‌پردازد. این ساختمان‌ها شامل پروژه‌‌هایی است که از ابتدا در شرکت طراحی و اجرا شده‌اند و یا بناهایی که نیاز به بازدید و نگهداری دوره‌ای دارند. تکنسین‌های کارآزموده و آموزش‌دیده این شرکت مطابق با چک‌لیست‌هایی که بر اساس استانداردهای جهانی همچون NFPA و BS و الزامات سازمان آتش‌نشانی تدوین شده‌اند، اقدام به بازدید و سرویس‌ دوره‌ای می‌نمایند. متخصصان کارآزموده شرکت با استفاده از تجهیزات مورد نیاز و تجربه بالا و آموزش‌های به روز، وظیفه حفاظت از جان و مال مردم را به نحو احسنت به انجام ‌می‌رسانند.

تعمیر و نگهداری آتش نشانی

بازدید و سرویس دوره‌ای سیستم‌های آتش‌نشانی​

دپارتمان تعمیر و نگهداری شرکت فردید ایمن شار به بازدیدهای دوره‌ای و رفع عیب سیستم‌های آتش‌نشانی موجود در ساختمان‌هایی با کاربری‌های مختلف می‌پردازد. این ساختمان‌ها شامل پروژه‌‌هایی است که از ابتدا در شرکت طراحی و اجرا شده‌اند و یا بناهایی که نیاز به بازدید و نگهداری دوره‌ای دارند. تکنسین‌های کارآزموده و آموزش‌دیده این شرکت مطابق با چک‌لیست‌هایی که بر اساس استانداردهای جهانی همچون NFPA و BS و الزامات سازمان آتش‌نشانی تدوین شده‌اند، اقدام به بازدید و سرویس‌ دوره‌ای می‌نمایند. متخصصان کارآزموده شرکت با استفاده از تجهیزات مورد نیاز و تجربه بالا و آموزش‌های به روز، وظیفه حفاظت از جان و مال مردم را به نحو احسنت به انجام ‌می‌رسانند.

هیچ سیستمی بدون نگهداری زنده نمی‌ماند.

تجهیزات آتش‌نشانی خود را همواره آماده به کار نگاه دارید.

پشتیبانی 24در7 را در کنار خود داشته باشید.

تعمیر و نگهداری آتش‌نشانی قدم به قدم

بازدیدهای دوره‌ای شامل سرویس، تست، تعمیر، نگهداری و در صورت نیاز تعویض کلیه آیتم‌های سیستم اعلام و اطفا حریق بر اساس جداول زمانبندی دقیق و استانداردهای به‌روز به گونه‌ای که سیستم اعلام و اطفا حریق ساختمان پیوسته در حالت آماده بکار و بدون نقص باشد، مطابق لیست زیر می‌باشد:

  • کنترل‌پنل‌/دتکتور/شستی/چراغ (ریموت) سردرب/ آژیر/آژیر فلاشر/انواع کپسول اطفا حریق/جعبه آتش‌نشانی/ اسپرینکلر/ بوسترپمپ‌های آتش‌نشانی/شیرآلات/ سیستم‌های اطفا حریق گازی و آبی و کلیه تجهیزات سیستم اعلام و اطفا حریق

جهت سرویس، تعمیر و نگهداری و راهبری سیستم‌های اعلام و اطفا حریق در ابتدا واحد فنی شرکت اقدام به تهیه نقشه‌های ازبیلت یا چون‌ساخت بنا و نیز نقشه خطر یا Pre-Incident Plan برای مراکز حساس و جانمایی و کدگزاری آیتم‌های نامبرده می‌نماید. این نقشه‌ها شامل نقشه‌های معماری، سازه، الکتریکال ، مکانیکال، اعلام و اطفا حریق می‌باشد. چنانچه پروژه توسط خود شرکت طراحی و اجرا شده باشد این مرحله از پیش آماده می‌باشد. سپس بر اساس نقشه‌های موجود، فازبندی و برنامه‌ریزی جهت بازدیدهای دوره‌ای آغاز می‌شود. درصورتیکه سیستم دچار نقص گردد، پرسنل شرکت فردید ایمن شار به صورت شبانه روزی 24/7 آماده ارائه سرویس می‌باشند.

مطابق با استاندارد جهانی NFPA25-Edition2020 و NFPA 10,13,20,8,2001,101,72 و الزامات سازمان آتش‌نشانی فواصل زمانی بازرسی، تست و پشتیبانی سامانه‌های ایمنی بنا مشخص می‌گردند. کلیه اقدامات اعضای شرکت بر مبنای روش اجرایی ایمنی و بهداشت حرفه‌ای(HSE)، دستورالعمل نحوه مقابله با شرایط اضطراری و روش اجرایی مدیریت بحران می‌باشد.

بناها و ساختمان‌هایی که اقدام به اخذ “تاییدیه سازمان آتش‌نشانی” می‌نمایند می‌بایست قرارداد سرویس، تعمیر و نگهداری سیستم‌های اعلام حریق و اطفای حریق را به مدت دو سال با یکی از شرکت‌های وندور لیست سامان آتش‌نشانی و مورد تایید سازمان آتش‌نشانی منعقد نمایند.

در صورتیکه بنا در حال بهره‌برداری و زیرمجموعه “اماکن” مطابق قوانین سازمان ‌آتش ‌نشانی قرار داشته باشد، در ابتدا می‌بایست بر اساس دستورالعمل ارائه شده سازمان، اقدامات لازم را انجام نمود و پس از آن سرویس ادواری پشتیبانی و تعمیر و نگهداری بنا آغاز می‌گردد.

ایمنی نیاز به نگهداری دارد!
تعمیر و نگهداری سیستم های آتش نشانی
تعمیر و نگهداری سیستم های آتش نشانی