سیستم اطفا حریق شارکس

سیستم اطفا حریق گازی شارکس مناسب فضاهایی با کاربری خاص همچون دیتاسنتر، موزه‌، بایگانی، فضاهای با تجهیزات پزشکی خاص و …. بوده و قادر به اطفا کامل تجهیزات ارزشمندی همچون داده‌های کامپیوتری، اسناد و مدارک، عتیقه جات و … می‌باشد. 

عامل اطفای این سیستم هیچ اثری از خود به جا نمی‌گذارد و خورنده و رسانای الکتریکی نیست. به لایه ازون آسیب نمی‌رساند و از طریق تهویه به راحتی از فضا خارج می شود. غلظت و سمیت کم عامل اطفا شارکس، کمترین خطر را برای افراد و تجهیزات ایجاد می‌نماید.

سیستم ضد حریق شارکس

هدف ما همواره بروز و کارآمد بودن است و در راستای این هدف احترام به جامعه و محیط زیست،اخلاق حرفه ای و نیز آموزش مداوم و تخصصی را، سرلوحه کلیه اعضای شرکت قرارداده است. این شرکت با شناخت واقعیات بازار، همواره سعی در ارائه خدمات حرفه ای داشته و پشتیبانی فنی مشتریان و توزیع کنندگان خود را هیچگاه فراموش نکرده است.

مشخصات سیلندر شارکس:

 • طراحی و ساخت بر اساس استانداردهای: TPEDو DIN477- 28. 8W
 • دارای نشان : INSO 7909-1 و ISO 9809-1
 • قادر به تحمل فشار سیستم(25 و 42 بار) و فشارهای بالاتر

شارکس چگونه عمل میکند؟

ماده خاموش کننده HFC-227ea حرارت آتش را کاهش داده و در نتیجه جریان احتراق را متوقف میکند. گازی کارآمد و در عین حال غیر تهاجمی است. عامل اطفا به صورت مایع درون سیلندر ذخیره شده و در زمان خروج از نازل اطفا تبدیل به گاز میگردد که باعث اطفا آتشهای پنهان نیز خواهد شد.
واکنش سریع در اطفا آتش نوپا، سبب جلوگیری از هرگونه آسیب جدی و یا وقفه در جریان کار میگردد.

مزایای سیستم اطفا حریق گازی اتوماتیک شارکس حاوی گازهای FM200/Novec-1230

 • سیستم اطفا حریق گازی قادر به اطفا کامل فضاهایی با تجهیزات ارزشمند است.
 • عامل اطفا این سیستم که گاز HFC-227ea یا 1230-Novec میباشد؛ خورنده و رسانای الکتریکی نیست، هیچ اثری باقی نمیگذارد و به راحتی میتواند از طریق تهویه از فضای مربوطه خارج شود.
 • ماده خاموشکننده HFC-227ea یا 1230-Novec ، برای مناطقی که مردم تردد میکنند کاملا ایمن و مناسب است.
 • زمان آسیب به تجهیزات را به حداقل می رساند. 
 • بر خلاف سایر عوامل اطفا همچون آب، فوم یا پودر، هیچگونه آسیبی به تجهیزات وارد نمی‌کند. 
 • فشار 25 و 42 بار سیستم، امکان لولهکشی گسترده و ذخیرهسازی عامل خاموش کننده را در خارج از منطقه حفاظت شده فراهم می کند.
 • تنها یک سیستم اطفا حریق شارکس، برای پوشش چندین فضا کفایت میکند.
 • این مجموعه، سیستمهای لولهکشی مختلف را محاسبه میکند و راهحل بهینه را از منظر ایمنی و اقتصادی ارائه میدهد.

ساده و کاربردی

یکپارچه سازی سیستم های هوشمند پیشرفته ...

SHAREX 50bar technolog makes it possible to use long pipework.

SHAREX multi-zone technology saves space and extinguishing agent.

SHAREX calculates the optimal solution forevery space.