فردید مورد تأیید متخصصان

راه‌حل‌ جامع، خدمات سریع و دقیق و تجهیزات قابل اعتماد مزیت رقابتی ما می‌باشند. 

سیستم‌های ایمنی و آتش‌نشانی فردید، به کلیه پروژه‌های ملی شامل تصرف‌های صنعتی،پالایشگاهی، درمانی، آموزشی خدمات مهندسی ارائه می‌دهد. 

با مشتریان ما بیشتر آشنا شوید.

مشتریان ما

تعمیر و نگهداری آتش نشانی
به زودی ...