گواهینامه‌ها

  • پروانه کسب اتحادیه صنف تولید کنندگان و فروشندگان لوازم ایمنی و آتش نشانی
  • عضو وندور لیست سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی با کد 127
  • عضو اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی تهران و دارای کارت بازرگانی
  • گواهینامه تعیین صلاحیت شرکت‌های خدماتی، پشتیبانی و فنی و مهندسی – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
  •  گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
  • گواهینامه صلاحیت پیمانکاری در رشته ابنیه – سازمان برنامه و بودجه کشور
  • گواهینامه صلاحیت پیمانکاری در رشته تأسیسات – سازمان برنامه و بودجه کشور
  •  گواهینامه ایمنی و بهداشت کار – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
  • عضو اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی تهران و دارای کارت بازرگانی
  • گواهینامه ایزو  14001:2015 ، 9001:2015 ، 45001:2018